De adolescentie (puber) is een belangrijke fase waarbij de ontwikkeling binnen deze fase de identiteit bepaald en effect heeft op het verloop van het leven. Het ontwikkelen van zelfwaardering geschiedt in deze fase en is onlosmakelijk verbonden aan de identiteit, daarmee het beeld wat een adolescent over zichzelf verkrijgt waaruit gedrag dan wel keuzes uit voortkomen. Ouders hebben een directe en zeer belangrijke invloed op de ontwikkeling van de zelfwaardering van een adolescent en daarmee ook het voorkomen van eventuele psychische problematiek, ook voor in de volwassenheid.

Zoom Psychologie verzorgt een Live Webinar waarbij er middels wetenschappelijk onderzoek en praktijkvoorbeelden informatie wordt geboden over de adolescentiefase opdat de ouders inzicht verkrijgen in het proces welke de kinderen doormaken. Dit betreft namelijk de fase waarbij het kind de overgang maakt van kinderlijkheid naar volwassenheid, waarbij autonomie centraal staat. Ouders hebben binnen deze fase een zeer belangrijke rol en daarmee vooral er ‘zijn’ voor de puber. In de praktijk lijkt het alsof de pubers deze steun helemaal niet willen en vooral extern zijn georiĆ«nteerd, echter is de steun die men in deze fase verkrijgt van de ouders cruciaal in het positief doorlopen van deze fase en daarmee het vormen van een gebalanceerde identiteit.

De psychologische gevolgen van het onvoldoende doorlopen van deze fase zijn zowel voor het ‘nu’ als voor in de volwassenheid groot en kunnen leiden tot verschillende vormen van psychische problematiek.

Deze live Webinar biedt de ouder informatie om daarmee op een andere manier naar de ‘puber’ te kijken opdat er betere ondersteuning geboden kan worden en de fase van de pubertijd succesvol wordt doorlopen.

Programma Live Webinar |

Identiteitsontwikkeling

 1. Wat is identiteit;
 2. Hoe wordt de identiteit tijdens de adolescentiefase ontwikkeld;
 3. Welke factoren spelen hier een grote rol in;
 4. Wat zijn de psychologische gevolgen als deze fase onvoldoende wordt doorlopen.

Cognitieve, psychologische en sociale veranderingen

 1. Wat houden deze componenten in;
 2. Hoe treden deze veranderingen op, waar kan je het aan merken;
 3. Wat is de impact van deze veranderingen op de puber;
 4. Wat is de invloed van social media.

Eigenwaarde & Zelfbeeld

 1. Wat is het verschil tussen eigenwaarde en zelfbeeld;
 2. Wat is het belang dat genoemde componenten positief ontwikkelen;
 3. Welke factoren spelen een grote rol bij het positief ontwikkelen van deze componenten;
 4. Wat zijn de psychologische gevolgen als deze negatief ontwikkelen;
 5. Wat is de invloed van social media;
 6. Depressie; hoe kan je merken dat je puber depressief is en welke acties behoor je als ouder te ondernemen?

Rol van de ouders

 1. Hoe belangrijk is de rol van de ouder tijdens deze fase;
 2. Welke rol behoort een ouder in te nemen om deze fase positief te laten verlopen;
 3. Welke opvoedingsstijl sluit het beste aan;
 4. Hoe behoor je als ouder om te gaan met een puber opdat deze fase positief verloopt.

Pubertijd; gericht op leeftijdscategorie varieert dit per kind. Waar het ene kind op 12-jarige leeftijd begint met puberen begint het andere kind met puberen op 14 of 15jarige leeftijd.

|| Praktische Zaken ||

Gezien het programma vrij uitgebreid is kent deze Live Webinar een duur van 2 uur, waarvan het laatste half uur wordt gereserveerd voor het stellen van vragen. Het Webinar staat gepland op zondag 19 april van 20.00 – 22.00. Deelname aan het Webinar bedraagt Euro 55,-. Er is een maximum op het aantal deelnemers dus wees er op tijd bij!

Ik heb vragen en wens meer informatie

Informatie over de verzorger van de webinar

About Author